Nereda in het kort:

‘Nereda' staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de Nereda-technologie zuiveren aërobe bacteriën die in compacte korrels groeien het afvalwater, daar waar conventionele systemen gebruik maken van vlokkig materiaal. Dit biedt grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik, een significant kleiner bouwoppervlak en een sterke vermindering van kosten.

nerabaIn deze publiek private samenwerking werken de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), advies- en ingenieursbureau DHV en zes waterschappen samen. De communale rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe van Waterschap Vallei en Veluwe is de eerste rwzi ter wereld die op praktijkschaal volledig met Nereda-technologie gaat zuiveren.

Volgend jaar volgen de rioolwaterzuiveringen van Waterschap Vechtstromen in Vroomshoop en van Waterschap Rijn en IJssel in Dinxperlo.

Nereda Epe is mede gefinancierd door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe bouwde Waterschap Vallei en Veluwe de eerste Nereda-installatie ter wereld voor stedelijk afvalwater.

Nieuwe zuiveringstechniek

Presentatie Nereda Waterschap Veluwe.