Nereda in het kort

‘Nereda' staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie. In de Nereda-technologie zuiveren aërobe bacteriën die groeien in compacte korrels, het afvalwater. Normaal is er sprake van vlokkig materiaal. De korrels bieden grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik. De technologie vraagt om een veel kleiner bouwoppervlak voor de installatie en leidt tot lagere kosten.

In een publiek-private samenwerking werken diverse partijen aan Nereda. Dat zijn de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Royal Haskoning DHV en zes waterschappen. De rioolwaterzuivering Epe van Waterschap Vallei en Veluwe is de eerste ter wereld die op praktijkschaal volledig met Nereda-technologie het publieke afvalwater zuivert.
De rioolwaterzuiveringen van Waterschap Vechtstromen in Vroomshoop en van Waterschap Rijn en IJssel in Dinxperlo volgen.

Nereda Epe is mede gefinancierd door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe bouwde Waterschap Vallei en Veluwe de eerste Nereda-installatie ter wereld voor stedelijk afvalwater.

Nieuws

Nereda

Nieuwe zuiveringstechniek

Presentatie Nereda Waterschap Veluwe.