Programma 10 mei - Open dag Nereda voor Waterprofessionals

Algemeen

Alle waterprofessionals van de Nederlandse watersector zijn op deze dag van harte welkom voor een kennismaking met de Nereda-technologie. Op de rwzi Epe (Hammerstraat 40, Epe) kunnen zij vrij binnenlopen  met een kopje koffie. Vanaf 10.00 uur is er informatie te krijgen van STOWA, TUD, DHV, WV, NWP, Waternetwerk, Wateropleidingen, AgentschapNL, STW, GMB en HACH Lange. Doorlopend wordt een Nereda-presentatie gehouden en interessant filmmateriaal vertoond, waarmee het principe van de Nereda technologie wordt uitgelegd. Hiervoor is ook een Nereda schaalmodel aanwezig en is er vanzelfsprekend gelegenheid om deel te nemen aan verschillende rondleidingen over de Nereda-installatie Epe.

Programma 10 mei

Tijdstip

Programma-onderdeel

10.00-16.00

Ontvangst met koffie en koek
Neredafilm + model + bezoek stands + Neredapresentatie (15 minuten)

10.00-12.00

Elk half uur een rondleiding

12.30-14.00

Middagpauze

14.00-16.00

Elk half uur rondleiding

Young Water Professionals (YWP)

Gelijktijdig wordt er door door de TUD voor Young Water Professionals (YWP) een internationaal congres georganiseerd. Door gerenommeerde (internationale) sprekers worden verschillende lezingen verzorgd over de onderwerpen aëroob korrelslib, Anammox en innovatie. Daarnaast wordt de YWP de gelegenheid gegeven tot een bezoek aan de installatie en kennismaking met andere jonge Nederlandse waterprofessionals.

Zie voor programma en meer informatie: http://www.ywp-benelux.org/node/13.

Aanmelden voor deelname op 10 mei


Aanmelden Neredaweek

Aanmelden voor het programma van 9 mei of 10 mei

Open dag 12 mei

Als u niet in de gelegenheid bent om de Nereda installatie op 9 of 10 mei te bezoeken wijzen wij u er graag op dat de installatie op 12 mei open is voor het publiek. U bent (ook) op deze dag van harte welkom.