Programma 9 mei - KRW innovatie symposium Nereda Epe

Op woensdagmorgen 9 mei 2012 zal door AgentschapNL een viertal KRW-projecten worden gepresenteerd, die een interessante relatie hebben met de waterketen. Innovatieve processen die voor de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren, zullen door direct betrokken partijen worden neergezet.

Na de lunch wordt onder leiding van Cora Uijterlinde (STOWA) 's middags het programma voortgezet met het 2e Neredasymposium. Tijdens het 1e symposium eind 2010 zijn de resultaten van de pilotonderzoeken gepresenteerd en is de 1e STOWA rapportage uitgereikt. Op het 2e symposium zal de nadruk liggen op de toepassing van de Neredatechnologie voor verschillende type praktijkinstallaties.

Ook zullen de resultaten van de rwzi Epe worden gepresenteerd en zal aandacht worden besteed aan de ervaringen van de dagelijkse proces- en bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend zal ook deze dag ruimschoots de gelegenheid worden geboden tot een rondleiding over de Nereda-installatie.

Programma 9 mei

Tijdstip

Programma-onderdeel

9.30 Ontvangst (bij binnenkomst is er gelegenheid om in te tekenen op één van de diverse rondleidingen)
10.00

Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water - Klaar voor uitrol opgedane kennis
Maurice Luijten - Agentschap NL

10.15

Integrale sturing afvalwaterketen en watersysteem Hoeksche Waard
Edwin van Velzen - Waterschap Hollandse Delta

10.40

Anammox in de hoofdstroom, een quantum leap in stikstofverwijdering
Charlotte Taalman Kip van Erp - Waterschap Hollandse Delta

11.05

Innovatieve en kosteneffectieve reductie van nutriëntemissie in combinatie met opwekking van duurzame energie
André Hammenga - Waterschap Hunze en Aa's

11.30

Ecologisering van voedselarm rwzi-effluent door middel van een innovatieve en compacte 3-traps Waterharmonica
Oscar van Zanten - Waterschap De Dommel

11.55

En nu aan de slag - Wat houdt ons tegen?
Interactief

12.30 lunch en rondleidingen op intekening
14.00 Opening
Cora Uijterlinde - STOWA - NNOP
14.15 Van idee naar pilot plant
Mark van Loosdrecht - TUD
14.35 Vertaling naar ontwerp / concept
Bart de Bruin - DHV
14.55 Korte theepauze
15.15 Toepassing op Dinxperlo en Vroomshoop
Matthijs Oosterhuis -Waterschap Regge en Dinkel
Philip Schyns - Waterschap Rijn en IJssel
15.35 Toepassing op Epe
Ruud van Dalen - Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
15.55 Ervaring met Nereda procesvoering
Wouter Steensma - Waterschap Vallei en Veluwe i.o. en Jörgen Verschoor - DHV
16.15 Afsluiting met toekomstvisie,
Cora Uijterlinde - STOWA NNOP
16.30 Borrel, rondleidingen op intekening

Aanmelden voor deelname op 9 mei


Aanmelden voor Neredaweek

Aanmelden voor deelname op 9 mei of 10 mei

Open dag 12 mei

Als u niet in de gelegenheid bent om de Nereda installatie op 9 of 10 mei te bezoeken wijzen wij u er graag op dat de installatie op 12 mei open is voor het publiek. U bent (ook) op deze dag van harte welkom.