Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden start bouw Nereda proefinstallatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is deze maand gestart met de bouw van een proefinstallatie om de nieuwe zuiveringstechniek Nereda te testen. Bij deze techniek wordt het afvalwater gezuiverd met behulp van slibkorrels in plaats van slibvlokken. De techniek heeft zich in kleinere zuiveringinstallaties bewezen als effectief, energiezuinig en ruimtebesparend. De Stichtse Rijnlanden overweegt de toepassing van de techniek in de nieuw te bouwen installatie in Utrecht.

Ruimte- en energiebesparing

Bij de Nereda-technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor is het zuiveringsslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden. Nabezinktanks, om de laatste vlokken slib uit het water te halen, zijn dan niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de huidige installatie heeft op dit moment maar liefst 14 van die tanks in gebruik.

Ook in energie-opzicht scoort Nereda zeer goed: het verbruik is 30% lager ten opzichte van traditionele zuiveringsmethodes. Dit betekent ook minder CO2-uitstoot.

De energiebesparing komt in de Utrechtse situatie overeen met het verbruik van 2.400 huishoudens.

Goede resultaten

Het Neredaproces is al op diverse locaties getest en de zuiveringsresultaten zijn uitstekend. Ook in kostenopzicht scoort de techniek goed. Op een schaalgrootte zoals die in Utrecht (zeven miljoen liter afvalwater per dag) is Nereda nog niet eerder ergens toegepast. Om te onderzoeken hoe Nereda in deze situatie optimaal en efficiënt gebruikt kan worden, bouwt De Stichtse Rijnlanden op het terrein van de zuivering in Utrecht een proefinstallatie op schaalgrootte.

Kosten belangrijk

Het waterschap krijgt bij de proef tevens nauwkeurig inzicht in de kosten van Nereda ten opzichte van de gangbare zuiveringstechniek. Op basis van die informatie maakt het algemeen bestuur van het waterschap medio 2014 de keuze of Nereda op de nieuw te bouwen installatie toegepast gaat worden. De nieuwe installatie is eind 2018 gereed.

Efro-subsidie logo