Nereda-technologie wint innovatieprijs

Waterschap Vallei en Veluwe en vijf partners wonnen 10 december met het Nereda-proces een landelijke Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen. Uit onderzoek blijkt dat uit het korrelslib - het overblijfsel van het proces van rioolwaterzuivering - een waardevolle grondstof kan worden gehaald. Het gaat om alginaat, een soort ‘suiker' dat onder andere wordt gebruikt in de medische wereld en de voedingsmiddelenindustrie.

Het Nereda-proces is een nieuwe manier van zuiveren van afvalwater waarbij korrels ontstaan die snel bezinken. Uit onderzoek blijkt nu dat er uit het korrelslib een soort ‘suiker' kan worden gewonnen die vloeistoffen verdikt en een basis voor coatings vormt. Twintig procent van het korrelslib bestaat uit deze ‘suiker' en het is vrij eenvoudig te winnen. Het kan toegepast worden in de medische wereld, de voedingsmiddelenindustrie, de papier- en textielindustrie, de chemie en in de landbouw.

Rioolwaterzuivering wordt grondstoffenfabriek

Het Nereda-proces is een nieuwe manier van waterzuiveren die breekt met de methode die al honderd jaar wordt toegepast. Bij het zuiveren ontstaan korrels die snel bezinken, waardoor er minder energie en ruimte nodig is in vergelijking tot de traditionele manier van zuiveren. Waterschap Vallei en Veluwe paste als eerste de technologie toe op de nieuwe rioolwaterzuivering in Epe.
Het alginaat is na fosfor en cellulose (wc papier) de derde waardevolle grondstof die uit afvalwater kan worden geproduceerd. Door vergisting van het overblijvende slib ontstaat bovendien biogas en elektriciteit. Deze ontwikkeling past in het beleid van Waterschap Vallei en Veluwe om haar rioolwaterzuiveringen om te bouwen naar energie- en grondstoffenfabrieken. De ombouw in Apeldoorn is inmiddels begonnen.

Doorontwikkeling Nereda

Het consortium bestaande uit de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Stichtse Rijnlanden, Royal HaskoningDHV, TU Delft en STOWA ontwikkelt de Nereda-technologie nu verder door, met aandacht voor het proces waarmee alginaat kan worden gewonnen.

Bron: Persbericht Waterschap Vallei en Veluwe