Nereda-zuivering Epe energiezuinig

De rioolwaterzuivering in Epe die in mei 2012 door onze huidige koning Willem Alexander werd geopend, verbruikt 40% minder energie dan een ‘ouderwetse‘ zuivering. Dat blijkt uit onderzoek van de STOWA, het kennisinstituut van de waterschappen. De Nereda-technologie is nieuw en werd voor het eerst op de rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe in Epe toegepast. De zuivering verbruikt ook minder chemische stoffen en neemt minder ruimte in.

"We zijn erg blij met dit resultaat. Toen we er aan begonnen wisten we niet precies wat de prestatie zou zijn van deze zuivering. Daarom wordt de ontwikkeling nog steeds door ons en onze partners gevolgd", zegt heemraad (dagelijks bestuurslid) Bert van Vreeswijk. De technologie werd ontwikkeld door de TU Delft en geschikt gemaakt voor groot gebruik door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Waterschap Vallei en Veluwe was bereid de nog niet bewezen technologie toe te passen op de nieuwe zuivering in Epe. "In de afgelopen twee jaar werden er nog aanpassingen gedaan aan het proces, waardoor het afvalwater nog schoner werd. De technologie was dus nog niet uitontwikkeld en dat is nog steeds niet het geval", aldus Van Vreeswijk.

Korrels in plaats van vlokken

Bij de Nereda-zuivering wordt gebruik gemaakt van bacteriën die korrels vormen en snel bezinken. Hierdoor kan het gehele proces in een hoge tank plaatsvinden. Bij het klassieke proces dat al honderd jaar in gebruik is, worden vlokvormige bacteriën gevormd die moeilijk bezinken. Hiervoor zijn grote tanks en dus veel ruimte nodig.
De zuivering in Epe trekt veel bekijks uit de gehele wereld. Inmiddels is de technologie ook in gebruik bij zuiveringen in Groningen (Garmerwolde) en Overijssel (Vroomshoop) en is het verkocht aan Groot-Brittannië en Brazilië.

Nereda is de toekomst

"De installatie is dus veel beter voor het milieu en doordat er weinig energie nodig is, scheelt dat iedere dag in de kosten. En de bouw was ook nog eens drie miljoen euro goedkoper dan de bouw van een ouderwetse zuivering", aldus Van Vreeswijk. "Samen met investeringen die we doen in rioolwaterzuiveringen om energie en grondstoffen terug te winnen, kunnen we zo de kosten voor de zuivering van rioolwater in de hand houden." Meer dan de helft van de begroting van het waterschap gaat naar de zuiveringen toe, ruim 63 miljoen euro. "Nereda is dus de toekomst voor ons, maar ook voor ontwikkelingslanden waar nog veel geïnvesteerd moet worden in de rioolwaterzuivering. Wat Vallei en Veluwe betreft denk ik vooral aan de toevoeging van een Nereda-installatie aan bestaande zuiveringen. Zo zijn er momenteel plannen voor aanpassing van de zuivering in Terwolde, waarbij inzet van Nereda een optie is."

Het waterschap heeft in haar gebied 16 rioolwaterzuiveringen, waaronder in Soest, Amersfoort, Veenendaal, Apeldoorn, Harderwijk en de meest noordelijke in Elburg.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe


Mei 2012: opening Nereda

Willem Alexander krijgt uitleg over het principe van de Nereda-zuivering.

Nereda-principe

Korrels die snel bezinken (rechts) en vlokken (links)