Onderzoeksinstallatie nieuwe zuiveringstechnologie Nereda® Utrecht gereed

De bouw van de onderzoeksinstallatie voor de nieuwe zuiveringstechnologie Nereda, op de rioolwaterzuivering Utrecht, is voltooid. Op 7 maart is de onderzoeksinstallatie door de aannemer opgeleverd. Nu kan het onderzoek beginnen.

De Stichtse Rijnlanden onderzoekt in de periode 2013-2014 met een onderzoeksinstallatie de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe, veelbelovende zuiveringstechnologie Nereda. Bij deze technologie wordt het afvalwater gezuiverd met slibkorrels in plaats van slibvlokken. De technologie heeft zich in kleine zuiveringinstallaties al bewezen als effectief, energiezuinig en kosten- en ruimtebesparend. Op een schaalgrootte zoals die van de zuiveringsinstallatie Utrecht (75 miljoen liter afvalwater per dag) is Nereda nog niet eerder toegepast. De vragen die bij het onderzoek centraal staan zijn: hoe kan een Nereda-installatie in de Utrechtse situatie het meest efficiënt worden gerealiseerd en wat zou dat kosten?

Hoogheemraad Els van der Vorm, die Zuiveringsbeheer in haar portefeuille heeft: "Knap stuk werk dat de installatie binnen een jaar na het bestuursbesluit is opgeleverd en ik ben heel benieuwd naar de resultaten."

Nieuwbouw

Het onderzoek met de Nereda proefinstallatie gebeurt in de aanloopfase van de nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Utrecht. De huidige installatie stamt grotendeels uit de jaren '70, veel onderdelen zijn versleten en aan vervanging toe.

nereda utrecht

Keuze voor technologie

Voorafgaand aan de nieuwbouw moet het algemeen bestuur van het waterschap een keuze maken welke zuiveringstechnologie op de nieuwe installatie toegepast gaat worden.

Met de resultaten van de proef krijgt het waterschap nauwkeuriger inzicht in de kosten en toepassingsmogelijkheden van Nereda ten opzichte de andere mogelijke varianten Mede op basis van die informatie maakt het algemeen bestuur van het waterschap de keuze hoe de rwzi Utrecht er in de toekomst uit zal gaan zien.

Minder ruimte en energie nodig

Bij de Nereda-technologie wordt het afvalwater gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor is dit slib en het schoongemaakte afvalwater makkelijk van elkaar te scheiden. Nabezinktanks, de grote ronde bakken op het terrein waarin de scheiding van slib en afvalwater nu plaatsvindt, zijn dan niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de huidige installatie heeft maar liefst 14 nabezinktanks in gebruik, die dan niet meer nodig zijn.

Ook in energie-opzicht scoort Nereda goed: het verbruik is 30% lager ten opzichte van traditionele zuiveringsmethodes. Die besparing komt in de Utrechtse situatie overeen met het elektriciteitsverbruik van 700 huishoudens.

Europese subsidie

De kosten van het onderzoek zijn 2,6 miljoen euro. Voor het uitvoeren van het onderzoek ontvangt het waterschap een subsidie van ruim 1 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

eusubs