Prins van Oranje opent rioolwaterzuiveringsinstallatie in Epe

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent dinsdagmiddag 8 mei 2012 in Epe de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie die gebruik maakt van een nieuwe zuiveringstechnologie, de zogenaamde Nereda-technologie. Nereda is een innovatieve technologie die het mogelijk maakt huishoudelijk en bedrijfsafvalwater duurzaam en energiezuinig te zuiveren.

Nereda installatie gezien vanaf de Dorpse beek epe
 
Deze technologie is ontwikkeld door TU Delft, advies- en ingenieursbureau DHV en zes waterschappen. Dankzij de nieuwe technologie kan de rioolwaterzuivering plaatsvinden op een kleiner oppervlak. Hierdoor kan aanzienlijk bespaard worden op de bouw van een nieuwe installatie en op het energieverbruik.

De samenwerking tussen de genoemde partijen sluit aan bij het doel van de Rijksoverheid van gezamenlijke ontwikkeling en export van (water)kennis.