Waterschap Noorderzijlvest breidt rwzi Garmerwolde uit

rwzi GarmerwoldeHet waterschap Noorderzijlvest start binnenkort met het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringinstallatie in Garmerwolde. De uitbreiding is nodig om aan de huidige wettelijke eisen voor het zuiveren en lozen van afvalwater te kunnen voldoen. De bouw van een innovatieve, energiezuinige zuivering is gegund aan de combinatie GMB Civiel BV- Imtech Infra BV voor een bedrag van 23 miljoen euro.

De rioolwaterzuiveringinstallatie in Garmerwolde zuivert het afvalwater uit de gemeenten Groningen, Ten Boer en Loppersum. Daarmee is de zuivering de grootste van het noorden. Per jaar wordt circa 27 miljoen m³ rioolwater gezuiverd en 7,5 miljoen kWh elektrische energie opgewekt. Deze energie wordt omgezet in warmte en elektriciteit, waarmee het waterschap voor een groot deel voorziet in de energiebehoefte van de zuivering. Na de uitbreiding zuivert en loost het waterschap het afvalwater volledig volgens de huidige wettelijke eisen. De nieuwe zuivering gebruikt minder chemicaliën en energie, is geur- en geluidsarmer. Hij is naast geschikt voor energiewinning ook geschikt voor het terugwinnen van belangrijke mineralen, bijvoorbeeld fosfaat.

Milieuvriendelijke technologie

Het gekozen type waterzuivering gebruikt veel minder energie. De innovatieve technologie werkt met korrelvormig slib. Het slib bestaat uit bacteriën, geconcentreerd in compacte korrels, die het afvalwater op biologische wijze zuiveren. De kleine korrels zinken makkelijk, waardoor een snelle en eenvoudige scheiding plaatsvindt van slib en schoon water. Het zuiveringssysteem vraagt minder ruimte, is aanzienlijk goedkoper in bouw, beheer en onderhoud. Deze techniek wordt succesvol toegepast bij onder andere de rioolwaterzuivering in Epe. De rwzi Garmerwolde wordt de grootste zuivering die op basis van deze techniek werkt.

Wijze van aanbesteden

De uitbreiding is aanbesteed op basis van Prestatie inkoop voor een bedrag van 23 miljoen euro. Bij deze wijze van aanbesteden komt de partij die als beste uit de aanbesteding is gekomen, zelf met de uitwerking van de plannen binnen een kader van eisen dat de opdrachtgever, in dit geval Noorderzijlvest, heeft gesteld. Het werk is gegund aan de combinatie GMB Civiel BV- Imtech Infra BV. Het is de eerste keer dat het waterschap werk op deze wijze heeft aanbesteed. Het minimale pakket aan eisen en randvoorwaarden heeft de marktpartijen uitgedaagd tot het vinden van creatieve oplossingen. Het resultaat van deze nieuwe wijze van aanbesteden is dat Noorderzijlvest tegen aanzienlijk lagere bouwkosten een innovatieve, energiezuinige zuivering bouwt.

Planning

De bouwwerkzaamheden starten medio augustus 2012 na de bouwvakvakantie. In het derde kwartaal van 2013 worden de werkzaamheden afgerond. Na ingebruikname dient de aannemerscombinatie gedurende één jaar het bewijs te leveren dat de installatie aan de lozingseisen voldoet.