Onderzoek en publicaties

Nereda is een mooi voorbeeld hoe het resultaat van zuiver wetenschappelijk onderzoek wordt doorontwikkeld tot een praktische toepassing. Voor Nereda waren daar - naast de TU Delft als 'uitvinder' -  ingenieursbureau DHV, STOWA en enkele Nederlandse waterschappen bij betrokken.

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw was het principe van de korrelvorming bekend. In de periode 2003 tot 2010 is in verschillende (kleine) pilotinstallaties onderzoek gedaan naar de praktische toepassingsmogelijkheden, processturing en -optimalisatie. De bijzonder positieve resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in het STOWA-rapport 'Nereda pilotonderzoeken 2003-2010' (zie rechterbalk).

In Epe komt de eerste Nereda-zuiveringsinstallatie op praktijkschaal. De volgens stap is ingenieursbureau DHV deze puur Nederlandse uitvinding in Nederland en in de rest van de wereld verder zal verspreiden.

nereda installatie