Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel bouwt Nereda zuivering in Dinxperlo

De afgelopen jaren voerde het waterschap (in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), adviesbureau DHV, TU Delft en andere waterschappen) een pilot-onderzoek uit naar de bruikbaarheid van de zogenaamde 'Nereda®-technologie'.

Op basis van dit onderzoek besloot het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel eind december 2010 deze technologie te gaan toepassen bij de nieuw te bouwen Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Dinxperlo. Advies- en ingenieursbureau DHV heeft hier in november 2011 opdracht voor gekregen.

vogelvlucht

Brüggenhütte

De bouw van de nieuwe RWZI is onderdeel van het plan Brüggenhütte. Het waterschap en de gemeente Aalten richten samen het gebied ten noorden van het Duitse hotel Brüggenhütte in, verbeteren de waterkwaliteit en bevorderen de ontwikkeling van milieuvriendelijke kostenbesparende technologie. Daarom leggen zij aansluitend aan de RWZI een publiek toegankelijke watertuin en een groengebied aan. Het door Nereda gezuiverde afvalwater stroomt straks in mooie water- en rietpartijen door een openbare watertuin.

Plankaart Brüggenhütte

watertuin

Kaart downloaden als pdf (pdf, 4.3 MB)

Waterovereenkomst

De bouw van de nieuwe Nereda zuivering is onderdeel van de Waterovereenkomst. In de Waterovereenkomst hebben waterschap Rijn en IJssel en provincie Gelderland samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2013. De projecten worden uitgevoerd door het waterschap en worden financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie. Op deze manier werken waterschap en provincie samen aan een mooi en vitaal Gelderland (Achterhoek en Liemers).