Het proces

Bijzonder aan het Neredaproces zijn de slibkorrels (bacteriemassa). In een gangbaar zuiveringsproces zweven slibvlokken in het water. Het bezinken van de vlokken in het gezuiverd rioolwater vraagt tijd. Daarvoor gaat het water naar een speciale nabezinktank. Nereda-korrels bezinken veel sneller. Dat kan gebeuren in dezelfde tank als waarin het zuiveringsproces plaatsvindt.

proces korrelslib

De slibkorrels kennen door hun opbouw een zuurstofrijke buitenkant en een zuurstofarme kern. Zo vinden we verschillende zuiveringscondities in één korrel. In een gangbare zuiveringsinstallatie vinden het zuurstofrijke en het zuurstofarme proces op verschillende plaatsen in het proces plaats.

procescyclus

Bij een gangbare rioolwaterzuiveringsinstallatie vinden de verschillende stappen in het zuiveringsproces plaats op verschillende plekken in het zuiveringstraject. Het te zuiveren rioolwater moet daarvoor door de hele installatie worden gepompt.

Bij het Nereda-proces komt vuil rioolwater in de tank met korrelslib. De massa wordt vervolgens belucht en gemengd en de bacteriën doen hun werk. Als het korrelslib na het beluchten bezinkt, kan men schoon effluent uit de tank pompen.

Factsheet met alle details (pdf, 431 kB) van de nieuwe Neredazuivering in Epe.